Serveis SPA

Business, Technology & Consulting ofereix solucions integrals en matèria de seguretat i salut laboral:

  • Avaluació de riscos
  • Planificació de la prevenció
  • Plans d’emergència
  • Estudis tècnics
  • vigilància de la salut
  • formació en Prevenció de Riscos laborals

Back to Top