Qui som?

BTC, amb núm. d’acreditació SP-115-B, actua com a Servei de Prevenció Aliè, oferint una solució global integrada als seus clients en les següents especialitats:

  • Seguretat en el treball.
  • Higiene industrial.
  • Ergonomia y psicosociologia aplicada.
  • Medicina del treball.

Comptem amb un equip multidisciplinar amb la qualificació exigida per la llei i amb àmplis coneixements tècnics. Això ens permet oferir una atenció personalitzada amb la finalitat d’aportar solucions òptimes per a cada empresa o centre de treball.

Què és un Servei de Prevenció Aliè?

Un Servei de Prevenció Aliè (SPA) és una entitat autoritzada per l’Administració Laboral per exercir funcions de prevenció. El SPA és un instrument que disposa l’empresari per complir la seva obligació de protegir eficaçment als seus treballadors, i per garantir la seva seguretat i salut.

 

Avantatges de contractar un Servei de Prevenció Aliè

  • Gestió de la Prevenció per professionals especialitzats. Totes les activitats preventives seran dutes a terme per personal multidisciplinar amb la qualificació exigida per la Llei i amb amplis coneixements tècnics al camp de la prevenció de riscos laborals.
  • Atenció personalitzada. A cada centre de treball se li assignarà un tècnic per assessorar i proposar solucions davant qualsevol problema que sorgeixi en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Processos i procediments preventius actualitzats en funció dels canvis legislatius.
  • Exempció d’auditoria. En contractar un SPA, l’empresa no està obligada a sotmetre l’organització preventiva de la seva empresa a una auditoria externa, com seria necessari en cas d’un Servei de Prevenció Propi o en cas que el propi empresari decideixi assumir la prevenció.

Business, Technology & Consulting (BTC)
Plaça del Mil·lenari, 2, 1er
08500 Vic (Barcelona)
Tel: 93 881 46 36 | E-mail: info@btconsulting.org

Back to Top