Serveis SPA

Business, Technology & Consulting ofereix solucions integrals en matèria de seguretat i salut laboral:

  • Avaluació de riscos
  • Planificació de la prevenció
  • Plans d’emergència
  • Estudis tècnics
  • vigilància de la salut
  • formació en Prevenció de Riscos laborals

Business, Technology & Consulting (BTC)
Plaça del Mil·lenari, 2, 1er
08500 Vic (Barcelona)
Tel: 93 881 46 36 | E-mail: info@btconsulting.org

Back to Top